Shared Values Consulting

  • Społeczna odpowiedzialność biznesu
  • Human Relations / Doradztwo HR / Wsparcie działów HR
  • Szeroki wachlarz szkoleń
Dowiedz się więcej!

O firmie

Jeżeli odpowiedzialne zarządzanie jest nie jest Państwu obce, albo właśnie jest i chce je Państwo oswoić, macie problem z rekrutacją, problem z pracownikami lub ich brakiem, chcecie zbudować pozytywny wizerunek pracodawcy lub macie Państwo inny pomysł na współpracę zapraszam do kontaktu. Aktualne informacje znajdziecie Państwo na profilach społecznościowych.

Czym się zajmujemy? Jak działamy? Dlaczego warto

Czym jest odpowiedzialność biznesu i budowanie na wartościach?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.


Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Jak działamy?

1. Realizujemy powierzone zadania zgodnie z wytycznymi PN-ISO 26000, zasady Global Compact, Global Reporting Initiative.


2. Nie narzucamy rozwiązań jesteśmy po to by z każdej firmy wyciągnąć potencjał i wartości, które będą cenne dla interesariuszy.


3. Tworzymy strategię da Twojej firmy.


4. Przygotowujemy pracowników do zmian, nie przekazujemy im tylko wiedzy ale dzięki nowatorskim programom kształtujemy ich postawy.


5. Sprawdzamy czy wszystko działa, czyli audyt powdrożeniowy.


6. Tworzymy raport społeczny i przygotowujemy kolejne obszary zmian.

Dlaczego warto?

Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.
Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.

Rockefeller John D.

Human Resorces

Rekrutujemy tylko dobrych pracowników

Human Resorces

Budujemy wizerunek pracodawcy w oparciu o wartości firmy, w którym minimalizujemy luki informacyjne pomiędzy przekazem na zewnątrz a polityką firmy. Pomagamy w tworzeniu polityki personalnej, komunikacji i zarządzaniem wizerunkiem pracodawcy, bo najlepszą reklamą są ludzie. Pomagamy tworzyć spójną politykę personalną do której przygotowujemy całą organizację. Działania te wypływają z potrzeb I oparte są o prawdziwe wartości firmy. Tylko takie rozwiązanie daje nam szansę na zbudowanie silnej marki pracodawcy.Rekrutujemy tylko dobrych pracowników

Wiemy, że jednym z kluczy do sukcesu są pracownicy dlatego przy działaniach rekrutacyjnych weryfikujemy nie tylko wiedzę ale również sprawdzamy kompetnecje miekkie zgodne z polityką firmy. Bo ludzie to potencjał każdej firmy. Szukamy pracowników, którzy staną sie wartością Twojej firmy. Do działań rekrutacyjnych wykorzystujemy najnowsze narzędzi oraz autorskie programy.

Szkolenia

inne niż wszystkie

Szkolenia

Znacznie łatwiej jest przeszkolić ludzi w zakresie ekonomii, matematyki, geografii czy socjologii niż nauczyć ich praktycznej sprawności społecznej.

Płoszajski PiotrDlaczego nasze szkolenia są inne

Szkolimy i przygotowujemy pracowników do zmian jakie zachodzą w organizacji. Nie przekazujemy tylko wiedzy ale kształtujemy postawy. Szkolenie nie rozwiązuje problemów – szkolenie daje wiedzę jak je rozwiązać i niezbędne umiejętności. Naszą specjalnością są szkolenia z tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu, tworzenia wartości firmy oraz jej wykorzystywania w celach organizacyjnych i wizerunkowych, komunikacji oraz postaw etycznych w firmie. Dodatkowo dysponujemy szeroką bazą trenerów z innej tematyki m.in. szkoleń sprzedażowych, motywacyjnych, budowania zespołu itp. Podczas szkoleń wykorzystana jest metoda peer learningu dzięki której uczestnicy są w pełni zaangażowani oraz wzrasta efektywność przyswajania wiedzy.

Nasz Zespół

Ceną wielkości jest odpowiedzialność - Winston Churchill.

Monika Prandzioch

Właściciel, menadżer, trener biznesu, wykładowca akademicki, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, autorka publikacji o tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu, członek Grupy roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR przy Ministerstwie Gospodarki. Prywatnie szczęśliwa żona pasjonatka życia, turystyki, dobrej muzyki i rozwoju.

Porozmawiajmy

Masz pytania dotyczące szczegółów naszej działalności oraz zakresu usług? Nie wahaj się...

Napisz do nas lub zadzwoń

Skontaktuj się z nami

Maksyma o tym, jak ważna jest dobra komunikacja / Monika do uzupełnienia

Napisz do nas

,,Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł” - Robert Kiyosaki.